บริษัท คีย์พอยท์ โซลูชั่นส์ จำกัด เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการวางระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) ไม่ว่าจะเป็น ระบบการควบคุมการเข้า-ออก (ACCESS CONTROL SYSTEM) ระบบการเฝ้าระวังด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM) ระบบการเตือนการบุกรุก (INTRUSION SYSTEM) ระบบการตรวจจับอัคคีภัย (FIRE ALARM SYSTEM) ระบบเสียงประกาศสาธารณะและชุดประชุม (PUBLIC ADDRESS & CONFERENCE SYSTEM)  ระบบบริหารจัดการรักษาความปลอดภัย (SECURIRTY MANAGEMENT SYSTEM) และระบบสื่อสารเครือข่ายต่างๆ (NETWORK SYSTEM)

กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนั้น คือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี พร้อมกันนี้เรายังมีบุคคลากรที่มีคุณภาพสำหรับการสนับสนุนการดำเนินงานของ ลูกค้าเป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน และด้วยประสบการณ์และความชำนาญในระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยมากกว่า 10 ปี  จึงทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อคุณไว้ใจในสินค้าและบริการของเรานั้น คุณจะได้สินค้าและบริการที่มีประสิทธิคุณภาพเป็นอย่างยิ่ง